Advertisements

Ucapan Selamat Tahun Baru 2017 Paling Memotivasi

Jumat, Desember 23rd 2016. | Kata Ucapan, Tahun baru

ucapan-tahun-baru-2017-romantisUcapan Selamat Tahun Baru 2017 Paling Memotivasi – Pergantian waktu Seperti arus yang tidak terbendung, tiap-tiap Met Menyambut Tahun Baru 2017 2017 selalu mengalir ke semua penjuru. Tiap-tiap rangkaian kata kata itu datang dari siapapun dengan satu maksud, yakni pergantian.

Pertanyaannya, mengapa kita mesti beralih? Saat kita terasa setahun berlalu merasa umum saja, lihatlah lagi ke belakang, kita bakal temukan banyak pergantian. Sebab pergantian yang sebenarnya berlangsung waktu kita mengerti apa yang belum serta yang perlu kita raih dalam kehidupan ini.

Mēt Mēnyāmbut Tāhun Bāru 2017

Untuk bēbērāpā orāng, Thun bāru itu mungkin sājā sātu kēsēnāngān. Tētāpi untuk bēbērāpā pēnikmātnyā, pēristiwā ini yāitu pēncērāhān. Sātu ēvāluāsi untuk mēlindungi āpā yāng sudāh kitā rāih. Sēbāb mēlindungi lēbih susāh dāri pādā mēmpērolēh.

Mēt Mēnyāmbut Tāhun Bāru 2017

Hidup yāitu pēluāng yāng pērlu diāmbil, jālān yāng pērlu dilēwāti, sērtā tēkā-tēki yāng pērlu dipēcāhkān. Sēlāmāt mēngāwāli tāntāngān bāru di Thun ini

Jāngān sāmpāi mēnyērāh sērtā tēmukānlāh bēbērāpā ribu ārgumēn untuk tētāplāh bērjuāng mēnyongsong āwāl yāng bāru

āpālāh ārti Thun bāru bilā tānpā ādā sēmāngāt sērtā tāntāngān bāru dān pēncāpāiān sērtā kēsuksēsān

Sēlāmāt Thun bāru kāwān mudāh-mudāhān Thun ini jādi ārēnā pēmbuktiān ātās sēmuā usāhā yāng kitā kērjākān sēpēnuh hāti

Jādikānlāh hidupmu lēbih bērārti sērtā bērgunā di Thun ini

Ingāt kēbohongān cumā bākāl mēnyēlāmātkānmu sēbēntār lāntās mēnghāncurkānmu sēlāmā-lāmānyā. Mudāh-mudāhān kitā tērlēpās dāri kēbohongān yāng mēnghāncurkān itu. Sēlāmāt Thun bāru

Di bālik kēsābārān tērsimpān bēnih-bēnih kēbijāksānāān. Mēnjādikān kēsābārān sēbāgāi āwāl mēngāwāli Thun yāng bāru

Hāri ini yāitu hādiāh ātās usāhā kitā tēmpo hāri. Mudāh-mudāhān di Thun bāru ini usāhā kitā bākāl mākin tinggi hinggā sēmākin bānyāk kēbāikān yāng bākāl kitā tērimā

Hāti yāitu kompās wāktu kitā tērsēsāt dālām rodā kēhidupān. Sēlāmāt Thun bāru sērtā mudāh-mudāhān kitā sēlālu mēngāsāh hāti sērtā sikāp

Hidup yāitu sēni dālām mēnggāmbār sērtā tānpā ādā pēnghāpus. Sēlāmāt Thun bāru sērtā mēnjādikān sāāt lāntās kitā sēbāgāi māsā lālu yāng tidāk mēsti dilupākān

Lāntārān tiāp-tiāp mātā yāng tērtutup bukānlāh bērmāknā iā butā, sērtā tiāp-tiāp mātā yāng tērbukā bukānlāh bērmāknā iā lihāt, mudāh-mudāhān kitā dāpāt lihāt tiāp-tiāp pēluāng yāng mēmbāwā pādā kēsuksēsān

Hādāpilāh nikmāt dēngān sukur sērtā musibāh dēngān sābār. Mudāh-mudāhān di Thun ini kitā dāpāt jādi mānusiā yāng sukur sēkāliān pēnyābār

Jāngānlāh mēnānti sāāt yāng primā sēbāb sētiāp wāktu yāitu kēsēmpurnāān untuk yāng bērusāhā

Mudāh-mudāhān sēmuā hārāpān tērwujud, pēluāng dātāng mēnēgur, sērtā kēsuksēsān dāpāt dijēmput di Thun 2016 ini

Hidup tidāklāh pērlombāān tētāpi pērjālānān yāng pērlu di nikmāti. Nikmātilāh tiāp-tiāp pērjālānān āndā mēnuju Thun pēmbāhāruān

Bilā āndā mēnginginkān tērbāng tinggi, jādi hānyā sātu yāng āndā pērlukān yāitu pērsāhābātān. Sēlāmāt Thun bāru untuk tēmān dēkāt yāng sēlālu mēndorong kitā mēnuju kēsuksēsān

āndā cumā hidup sēkāli? Itu sālāh kāwān. Kitā hidup sēhāri-hāri, untuk mēngukir wārnā sērtā histori dālām tiāp-tiāp hidup kitā. Sēlāmāt Thun bāru sērtā ukirlāh histori bāru

Advertisements
tags: , , ,