Advertisements

Sms Ucapan Met Hari Raya Idul Fitri Bahasa Sunda 2016

Selasa, Juli 5th 2016. | Hari Raya Idul Fitri

Sms Hari Raya Idul Fitri Bhs Sunda 2016

Sms Selamat Hari Raya Idul Fitri Bahasa Sunda 2016Sms Selamat Hari Raya Idul Fitri Bahasa Sunda 2016 – tak merasa kita menggerakkan beribadah puasa sepanjang 30 hari, tau tau telah mendekati malam takbiran serta esok harinya adalah hari raya idul fitri atau kerap di sebut dengan lebara, banyak langkah untuk mengatakan hari raya, sengan pantun, kata kata puisi serta ada banyak lagi. Bhs daerah juga tidak mau ketinggal dalam turut mengungkap bhs daerah untuk mengatakan selamat idul fitri atau lebaran, satu diantaranya bhs sunda, oleh lantaran saya sebagai penulis orang sunda, jadi saya bakal memberi sebagian gambar kata kata perkataan dalam bhs sunda.

Ucapan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Sunda  terbaru memanglah penuh macam, mulai dari pantun, hereuy, hingga kata kata indah yang pastinya juga bhs sunda kerapkali diantar melalui sms, status facebook serta sosial media lainya, oleh karena itu kami menginginkan memberi sebagian kata kata perkataan selamat lebaran atau idul fitri dalam bhs sunda, mudah-mudahan kata kata ini bisa berguna untuk sahabat semuanya terutama untuk orang sunda terima kasih.

Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi pangjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “wilujeng boboran shiam” neda dihapunten lahir tumekaning batin.

Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.

Bilih kantos kasisit sebit kana ati, kapancah kaléngkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun. Hapunten sadaya kalepatan.wilujeng boboran

Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran. tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri…. mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri. wilujeng boboran shiam 1437 H. Hapunten samudaya kalepatan

Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taqoballhu minnawmnkum,taqobalahuyakarim

Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari., Neda dihapunten kana samudaya kalepatan, bilih kantos nyungkelit dina ati, kasiku catur, katajong omong dina cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah, kumargi urang mah teu tiasa lumpat tina kalepatan sareng kakhilafan. Sim kuring ngahaturkeun Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Wilujeung Boboran Shiam 1437 H

Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bulan pangharepan geus lekasan poe fitri nembongan. Neda sihapunten

Laligarna tarate dina talaga hate. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran shiam 1437 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan ,
Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMSsan
Kalayan dibarengan ku kaikhlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan
Wilujeng Boboran Syiam 1437 H

Bilih aya langkung saur bahe carek , Kaciwit kulit kabawa daging, Tunggul dirurut catang dirumpak, Nyungkelit ati teugeunah manah, Mudut pangampura , Wilujeung boboran shiam 1437 H

Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya.. Wilujeng boboran shiam 1437 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum

Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMSsan Kalayan dibarengan ku kaikhlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan Wilujeng Boboran Syiam 1437 H

Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh,meungpeung wanci can mustari., Neda dihapunten kana samudaya kalepatan,bilih kantos nyungkelit dina ati, kasiku catur, katajong omong dina cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah, kumargi urang mah teu tiasa lumpat tina kalepatan sareng kakhilafan. Sim kuring ngahaturkeun Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Wilujeung Boboran Shiam 1437 H

Ngahaturakeun wilujeng boboram shiam 1 syawal 1437 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi ridho ngahpunten samudaya kalepatan

Wening galih nu dipamrih , Jembar manah nu dipilampah , Wilujeng boboran shiam 1437H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan
Sugrining runtah kalepatan dina manah , nyeuri peurihna ati sanubari , mugia lubar ku silaturahmi, Wilujeng boboran shiam 1437 H . Taqobalallahu minaa waminkum

Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan. wilujeng boboran siam

Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nusampurna , dina Idul Fitri anu ieu.. hayu urang sami-sami ngabersihkeun rereged ati.. tina khilaf sinareng dosa.. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Kaluluputan kalelepatan simkuring saparakanca, wilujeng boboran siam nyuciken diri ka Illahi, hampura diri ka gusti nu maha suci, mugia dina ieu fitri, sungkem diri ngajadikeun jalmi nu fitri, wilujeng boboran Boboran Shiam 1437 H.

Terima Kasih, anda baru saja membaca Sms Selamat Hari Raya Idul Fitri Bahasa Sunda 2016 gunakan seperlunya.

Advertisements
tags: , ,